Siết thuế chuyển nhượng bất động sản: Giải pháp và chỉ đạo của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã triển khai một loạt giải pháp mới nhằm chống thất thu và đảm bảo tính minh bạch trong thu ngân sách nhà nước. Từ tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch cho đến bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng. Những biện pháp này hứa hẹn sẽ mang lại đầy đủ thông tin và công bằng trong việc xác định giá và thu thuế. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây để hiểu thêm về những cải cách quan trọng này.

Siết thuế chuyển nhượng bất động sản Giải pháp và chỉ đạo của Bộ Tài chính

 

Triển khai giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Trong nỗ lực chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai một số giải pháp nhằm đảm bảo giá đúng và tăng cường thu ngân sách nhà nước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Các giải pháp này bao gồm:

❖ Tập trung công tác kiểm tra: Tổng cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra chuyên đề về tính liêm chính của cán bộ thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Điều này giúp xác định và xử lý những hành vi trốn thuế, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

❖ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ: Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn bổ sung về xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Các cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện đúng và nghiêm túc kế hoạch này để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong thu thuế.

❖ Xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch và kê khai thuế: Để có căn cứ tính thuế chính xác, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế. Việc này giúp đảm bảo rằng giá chuyển nhượng bất động sản được xác định đúng và tránh tình trạng kê khai giá thấp hơn thực tế.

Triển khai giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

Bộ Tài chính đã ban hành công văn về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2022. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và ngăn chặn tình trạng tham nhũng trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động tham mưu và tiến hành thực hiện các nội dung theo hướng dẫn này để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong thu thuế.

Chỉ đạo cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung được nêu tại công văn của Bộ Tài chính. Các cơ quan thuế cấp huyện cần quán triệt các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng trong thu thuế và tránh tình trạng lạm dụng quyền lợi của cơ quan thuế.

Chỉ đạo cơ quan liên quan thực hiện công văn của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung được nêu tại công văn của Bộ Tài chính. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong thu thuế chuyển nhượng bất động sản.

Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong xác định nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế yêu cầu các phòng, đội tham gia công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ. Việc này giúp đảm bảo rằng các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản được xử lý đúng quy trình và đảm bảo tính công bằng trong thu thuế.

Xử lý hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản

Để đảm bảo tính công bằng trong thu thuế chuyển nhượng bất động sản, cơ quan thuế sẽ xử lý hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Các biện pháp xử lý bao gồm:

❖ Kiến nghị xử lý: Cơ quan thuế sẽ kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản. Việc này giúp đảm bảo tính công bằng trong thu thuế và tránh tình trạng lợi dụng hệ thống để trốn thuế.

❖ Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch và kê khai thuế: Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế. Việc này giúp đảm bảo tính công bằng trong tính thuế và tránh tình trạng kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế.

bộ tài chính siết thuế bất động sản

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong quản lý thuế, Bộ Tài chính kiến nghị cấp có thẩm quyền tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Việc này giúp đảm bảo rằng các quy định được cập nhật và phù hợp với thực tế, đồng thời tránh tình trạng mâu thuẫn, khó khăn trong thực hiện các quy định thuế.

Bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng bất động sản thanh toán qua ngân hàng

Để đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát tốt hơn trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản, cấp thẩm quyền đề nghị bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch trong kiểm soát giao dịch tài sản và tránh tình trạng giao dịch bất động sản không rõ nguồn gốc và các hoạt động trái pháp luật khác.

Tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý trường hợp vi phạm

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nghĩa vụ và lợi ích của việc nộp thuế chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, cơ quan thuế cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thuế chuyển nhượng bất động sản để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong việc chống thất thu và đảm bảo tính công bằng trong thu thuế chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đã đưa ra những giải pháp đáng chú ý và quyết liệt. Việc tăng cường kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch, và bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng đều nhằm đảm bảo rằng cán bộ thuế và người dân đều tuân thủ quy định và đóng góp công bằng vào ngân sách nhà nước. Hãy cùng nhau hỗ trợ và thực hiện những biện pháp này, để xây dựng một xã hội minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Tin tức:

Tin rao: